من پذیرفتم که عشق افسانه است

یا بمان . . . و امید فردایم باش یا دیروزم را برگردان و برو . . .!

عزیزترینم...

یکشنبه 21 دی 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

ﺯﻧﺎﻥ ، ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ :
- ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ
ﺭﺍ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
- ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﻭﻏﯽ
ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ .
- ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻫﺎﻧﺘﯽ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.
اما ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ :
- ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
- ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
- ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
- ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻧﺪ.
ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ .. .
- ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ؟ !
- ﺍﯾﻦ، ﮐﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ....
- ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻨﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ. ..
- ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ، ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ . .
- ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ. ...
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﻨﮕﯽ . .
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ .... .
ﺗﻮ ! - ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ ... .
ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ
- ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ. ....
- ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ
ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ. .....
- ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ . ..............................
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍشتنی.


ای دوست!

یکشنبه 21 دی 1393

نوع مطلب :دوبیتی های عارفانه و عاشقانه، عاشقانه ها، 

روبروی من فقط تو بوده ای
از همان نگاه اولین
از همان زمان که جستجوی عاشقانه مرا
نگاه تو جواب شد


بیا برگرد که تنهایی امونمو برید

دوشنبه 19 آبان 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

بیا برگرد که تنهایی امونمو برید
بیا برگرد که ثانیه هام به اخرش رسید
با تو بودن خوبه حتی تو خوابم قشنگه
شدم یه آدمی که داره با تقدیر می جنگه
کار دلم فقط با نبودت گریه زاری شده
جای خالیت خیلی وقته زخم کاری شده
خیلی سخته شکستن غرورمو میگم
ولی شکستم نشستم تو رو نمی دیدم
وقت بی کسی هام منم و خودکار و کاغذم
چه جور دلت اومد بگیری نگاهتو ازم
چقد غریبم اینجا چقد دلگیره شبا
نفس نمی کشم بدون تو مسمومه هوا
نمی دونم چرا تو رو با بدی هات خواستم
نمی دونم چرا همیشه دوست داشتم
بیا برگرد که نبودت هر روزش یه درده
همون پاییزی َم که اسیر شبای سرده


جلوی بعضی از خاطره ها باید نوشت : آهسته یادآوری شوید ، خطر ریزش اشک

چهارشنبه 1 مرداد 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

یه وقتـایی هـم هســت که مزه ی بودن یکی 
یه جوری رفته زیر دنـــدونت !! که وقتی ازش دوری 
همه چی میشه زهرمــــار!


از من فاصله بگیر

سه شنبه 31 تیر 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

از من فاصله بگیر
هر بار که به من نزدیک می شوی
باور می کنم هنوز می شود زندگی را دوست داشت !
از من فاصله بگیر
من خسته ام از امیدهای کوتاه


ای دوست!

یکشنبه 29 تیر 1393

نوع مطلب :تصلویر، عاشقانه ها، 

لـحـظــه ای مـــی رســـد

کــه آدم از هـمــه چـیــز دسـت مــی کــشــد

چـــون عــاقــلانـــه تــریـن کــار هـمـیــن اسـت
.


تو....

جمعه 20 تیر 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

مرا به بند می‌‌کشـــی از این رهـــا ترم کنی‌ ...

زخـــم نمیزنــی به من کـه مبتـــلاتـــرم کنی‌ ...

از همه توبـــه می‌کنم بلکــه تو باورم کنـــی‌ .


ﻋﺸﻖ

سه شنبه 17 تیر 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

ﻣﯿﮕﻦ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮﻥ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ
ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
...
ولی من انقدر خوش شانسم که ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ
ﺩﺍﯾﺮﻩﺳﺖ


تنهایم...

یکشنبه 15 تیر 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

تنهایم...
اما دلتنگ کسی نیستم 
خسته ام...
ولی به تکیه گاه نمی اندیشم
چشمهایم تر هستند و قرمز 
ولی رازی ندارم
چون مدتهاست دیگر 
کسی را خیلی دوست ندارم...


مواظب این"یهویی ها"باشیم...

یکشنبه 15 تیر 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

بعضی آدما یهو میان!یهو زندگیتو قشنگ میکنن...یهو میشن تموم

دلخوشیت...یهو میشن

دلیل نفس کشیدنت...بعد همین جوری یهو میرن...یهو گند میزنن به

زندگیت...

یهو میشن دلیل غصه هات یهو میشن دلیل گریه هات...یهو میشن دلیل

بالا نیومدن نفست

مواظب این"یهویی ها"باشیم...


ای دوست!

چهارشنبه 11 تیر 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

دیگر نه اشک هایم را خواهی دید
نه التماس هایم را
و نه احساسات این دل لعنتی را
به جای آن احساسی که کشتی
درختی از غرور کاشتم..


من پذیرفتم که عشق افسانه است

دوشنبه 9 تیر 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

من پذیرفتم شکست خویش را، پندهای عقل دوراندیش را، 
من پذیرفتم که عشق افسانه است. 
میروم از رفتن من شاد باش، از عذاب دیدنم آزاد باش، 
چون که تو تنهاتر از من میروی، 
آرزو دارم تو هم عاشق شوی، آرزو دارم بفهمی درد را، معنی برخوردهای سرد را….


تا عاشق نباشی....

دوشنبه 9 تیر 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

در مرد ها حسی هست كه اسمشو میذارن ” غیرت “
و به همون حس در خانم ها میگن “حسادت “
اما ...
من به هردوشون میگم ” عشق “
تا عاشق نباشی
نه غیرتی میشی نه حسود !


یــاد گــرفــته ام...

یکشنبه 8 تیر 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

یــاد گــرفــته ام کـــه هـــیچ فــــرقـــی نـــمـی کــند
چقدر خوب و وفادار باشم
زیرا همیشه کسانی هستند
کـــه لـــیاقـــتش را نــدارنــد !


کمی آهسته مرا بخــوان ....

یکشنبه 8 تیر 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

کمی آهسته تر مرا بخوان
تنهایی، سالهاست که عاشق من است
آرام!
اندکی محتاطتر نوازشم کن
قلبم ساعتهاست که از تپش ایستاده است
یواش! 
لختی آرامتر گام بردار
پاهایم روزهاست که فرسوده است
ایست!
لحظه ای دیرتر دستانت را بگشا
میخواهم در آغوشت عاشقانه آرام گیرم


خدای من...!

جمعه 30 خرداد 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

خدایا هیچ وقت رهایم نکن...
خدای من...!

نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی...

میان این دو گمم هم خود را و هم تو را آزار میدهم...

هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی...

و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی...

خدایا هیچ وقت رهایم نکن...


ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ...

جمعه 30 خرداد 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 


ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﻧﺪ

ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ

ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ

ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺁﻭﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ

ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﺮﺍ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ

ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ...

ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺳﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ کافیست


تو گل سرخ منی

جمعه 30 خرداد 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، تو گل سرخ منی

تو گل یاسمنی
تو چنان شبنم پاک سحری ؟

نه

از آن پاکتری

تو بهاری ؟

نه

بهاران از توست

از تو می گیرد وام

هر بهار اینهمه زیبایی را

هوس باغ و بهارانم نیست

ای بهین باغ و بهارانم تو

سبزی چشم تو

دریای خیال

پلک بگشا که به چشمان تو دریابم باز

مزرع سبز تمنایم را

ای تو چشمانت سبز

در من این سبزی هذیان از توست

زندگی از تو و

مرگم از توست

تو گل سرخ منی


"گابریل گارسیا مارکز"

شنبه 24 خرداد 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

ﻭﻗــﺘﯽ "ﺷــﻤﺎ "ﺟــﺮﺃﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺍﻭ " ﺭﺍ ﻧــﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑــﺎﺷﯿﺪ،
ﺩﯾــﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ
ﺳـﺮ ﻭ ﮐﻠﻪﯼ ﯾــﮏ ﺷـﺠﺎﻉ ﭘــﯿﺪﺍ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ...!


عادت

شنبه 24 خرداد 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

آنقدر به این روز های تلخ عادت کرده ام که وقتی لبخند میزنم قلبم تیر میکشد...
بیچاره دلم چقدر زود عادت میکند به نبودن انچه میخواست..!


ﺑﺎﺑﺎ ﻟِﻨﮓﺩﺭﺍﺯ ﻋﺰﯾﺰﻡ:

سه شنبه 13 خرداد 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 


ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﻧﯽ
ﻭ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ .
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻭ ﻣﯿﺮﺍﻧﯽﺍَﻡ،
ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﻟﻢ ﻓﺮﻭ ﻣﯽﺭﯾﺰﺩ ...
ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﻏﺮﻭﺭ!
ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻨﮓ ﺩﺭﺍﺯ ﻋﺰﯾﺰﻡ:
ﻟﻄﻔﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻥ ﺑِﺰﻥ، ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ!
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳــــﺖ ﻣﯽﺩﺍﺭﻡ ...
ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﻪﺍﺕ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺭﺳﺪ!


دوست یعنی!

یکشنبه 11 خرداد 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 


کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی تو زندگیت کم باشه .

دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی , خیالت راحته که ازش سؤ تعبیری نمیشه .

دوست یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت میگیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه .

دوست یعنی : یه وقت اضافه . . . یعنی تو همیشه عزیزی حتی تو وقت اضافه .

دوست یعنی : تنهایی هامو میسپرم دستت چون شک ندارم میفهمیش . 

دوست یعنی : یه راه دو طرفه , یه قدم من یه قدم تو . . . اما بدون شمارش وبدون حساب و بدون کتاب .

دوست یعنی : من از داشتنت سربلندم نه سر بزیرو شرمنده .... ....

تو برای من همه اینای حتی حالا که نیستی اما حس میشی 


بی تو....

یکشنبه 4 خرداد 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

رفت در ظلمت غم،ان شب و شب های دگرهم.
نگرفتی دگر از عاشق ازرده خبرهم
نکنی دیگر از ان کوچه گذر هم...
بی تو اما به چه حالی من از ان کوچه گذشتم!


خدا حافظ

چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

بعضی وقت ها خداحافظ یعنی:نذار برم...
یعنی:برم گردون..
یعنی:سفت بغلم كن...وسرمو محكم بچسبون به سینه ات وبگو:خداحافظ وكوفت...خداحافظ وزهرمار.. بیخودكردی میگی..خداحافظ!
دفعه اخرت باشه!!
مال خودمی...
نه اینکه بگی برو بمیر..


............

دوشنبه 22 اردیبهشت 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

بیتابم نمیشوی...

بیقراری نمیکنم...

فراموشیمان مبارک...


......

جمعه 19 اردیبهشت 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

نـه آبــم کــه رد شـــوم نـــه ســــنـگــم کــــه ســـفـت

مــــن از جـــنـسِ دلــــم،

 آدمـــــم......


عزیزم..

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

بعضی ها با تمام نبودشان

بود و نبود آدم میشوند

آنچنان در لحظات جاری میشوند که 

گویا در رگهای آدم خانه گزیده اند.


ای دوست!

دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج كنیم
بهتر آن است كه آنرا .........
خـــرج لطافت یك لبخند و یا نوازشی عاشقانه كنیم...


ای دوست!

چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

اگر تنها گناهم دوست داشتن توست

تنها گناهی است كه توبه نخواهم كرد


من این حال خرابی را که از تو به ویرانی کشیده شده دوست دارم!

دوشنبه 1 اردیبهشت 1393

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

ادمی که دوستت دارد، خیلی زود برایت عادی میشود... حرفهایش.. دوستت دارم هایش و تو خیلی 

زود کلافه میشوی... از بهانه هایش، اشکهایش، توقع هایش... و چون تصور میکنی که همیشه 

هست، همیشه دوستت دارد... هیچوقت نگاهش نمیکنی، نگرانش نمیشوی... برای از دست

دادنش نمی ترسی.. او همیشه هست اما...او هم آدم است روزی که کارد به استخوانش برسد

کوله بار اندوهش را برمیدارد... و بی سر وصدا می رود حسی بمن می گوید: ان روز... بی اراده 

صدایش میزنی اما جوابی نمی آید... فقط برایت جای پایش می ماند..فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic